Om alle activiteiten binnen het koor in goede banen te leiden zijn onderstaande commissies opgericht. Een commissie werkt zelfstandig, rapporteert en legt verantwoording af aan het bestuur. De commissies worden geacht te werken in lijn met het actuele “GMK beleidsplan”. Dit is een intern document en enkel beschikbaar voor de leden van het koor.

 

Muziekcommissie:

De muziekcommissie is verantwoordelijk voor het repertoire dat we zingen en zorgt dat het repertoire blijvend aansluit bij het gewenste imago van het koor.

Voorzitter: Jo Strijbosch.
Leden:        Oksana Bosch-Baljva (dirigent), Jan Rievers, Paul Snijders, Eric Theelen en Gé Aerts

 

Welzijn en ontspanning

De commissie Welzijn en Ontspanning heeft de zorg voor het beheer van een goede sociale relatie tussen de leden en het koor. Zij zorgt voor de organisatie van de verschillende bijeenkomsten zoals nieuwjaarsborrel, jaarvergadering en seizoenafsluiting. Ook zorgt W&O voor een kaartje bij verjaardagen en houdt contact met de zieken. Bij concerten, huldigingen en andere gelegenheden zorgt W&O voor eventuele attenties.

Voorzitter: Chris Lucassen
Leden:        Will Willems, Eric Theelen, Pierre Hanegraaf en Ria Wilmer.

 

PR & Leden werving

De commissie Public Relations & Ledenwerving heeft tot taak het promoten van onze naamsbekendheid in Grubbenvorst (en evt. omgeving) en te zorgen dat algemeen bekend is wat het koor gaat doen en gedaan heeft door de inzet van diverse middelen. Daarnaast is er de taak te zorgen dat er specifieke acties bedacht, uitgewerkt en uitgevoerd worden die leiden tot het aanwerven van nieuwe leden.

Voorzitter: Gé Aerts
Leden:        Hans Handgraaf, Hans Werkman en Jan Rievers

 

Financiën & Inkomsten

De commissie Financiën en Inkomsten ondersteund en adviseert de penningmeester waar gewenst en heeft tevens tot taak het bedenken, uitwerken of uitvoeren van specifieke acties die leiden tot aanvullende inkomsten. Dit omvat tevens de acties m.b.t. fondsenwerving, “Vrienden van het koor” en sponsoren.

Voorzitter: Hans Werkman
Leden:        Chris Lucassen, Jan Leneman, Klaas Kuin, Ger Derikx en Wim Haket

 

Planning & Realisatie Jaarprogramma.

De commissie Planning en Realisatie Jaarprogramma heeft tot taak dat elk nieuw jaar een jaarprogramma aan activiteiten (optredens, concerten, uitstapjes e.d.) wordt opgezet en draagt zorg voor de uitvoering.

Voorzitter: Gé Aerts
Leden:        Jo Strijbosch (t/m programma 2018). Jan Besouw en Joep Peters (vanaf programma 2019)

 

Oud-Papier

De commissie Oud-Papier heeft de taak de activiteiten m.b.t. het oud-papier in goede banen te leiden. Dit houdt in: coördinatie welk koorlid aan de beurt is, ophalen papier bij hulpbehoevenden, verzamelen en afhandelen klachten cq opmerkingen en contact persoon richting Besouw-Beheer en PMC.

Voorzitter: Jan Leneman
Leden:        Pierre Hanegraaf en NN

 

Kluscommissie

De Kluscommissie heeft de zorg voor het beheer en onderhoud van alle goederen en materialen eigendom van GMK plus het onderhoud van het oud-papier terrein.

Voorzitter: Jan Leneman
Leden:        Guus Briels, Hay Botden, Paul Snijders en Jan Putker

 

Kledingcommissie

De kledingcommissie is enkel ad hoc actief indien behoefte is aan advies m.b.t. veranderingen in de kleding waarin wij optreden. Zodra een advies nodig zullen dames van het koor gevraagd worden deel te nemen.

 

Verder worden nog de volgende taken onderkend:

Transport piano en/of andere materialen: Joep Peters, Jan Besouwm en Pierre Hanegraaf

Bijhouden papieren archief:  Piet Sommers en Jo Strijbosch

Contact KNZV: Gé Aerts

Beheer GMK kostuums met bijbehorende attributen: Pierre Hanegraaf

Coördinatie zanglessen: Jo Strijbosch

Beheer GMK web-site: Gé Aerts

Digitaliseren partituren in MuseScore: Gé Aerts